Overblijven

Voor alle kinderen is het mogelijk tussen de middag over te blijven. Het overblijven wordt geregeld en gecoördineerd door Kober Kinderlunch, een organisatie voor kinderopvang.

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden.

Kober Kinderlunch verzorgt, in nauwe samenwerking met de school het overblijven. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan ertoe bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen begint.

 

Digitaal aanmelden overblijven

Op de website van de Kober groep www.kober.nl vindt u via de locatiezoeker (zoeken op naam van de school) alle actuele overblijfinformatie per school, zoals het e-mailadres voor het overblijven, het overblijftarief, het rekeningnummer etc. Ook kunt u hier het aanmeldingsformulier en de informatiekaart downloaden. U kunt de ingevulde formulieren naar Kober groep e-mailen of afgeven op school. Mocht u geen internet hebben dan kunt u op school bij de overblijfcoördinator een pakket ophalen.

Zodra wij de aanmeldingsformulieren van u ontvangen hebben, staat uw kind ingeschreven en mag vanaf dat moment overblijven. U kunt op het aanmeldingsformulier de gewenste vaste overblijfdagen invullen. U kunt ook kiezen voor incidenteel overblijven (flexibel overblijven). U moet uw kind(eren) in verband met hun veiligheid dan wel vóór de betreffende dag aanmelden. Het overblijfteam controleert namelijk elke dag of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

Op schooldagen met een lunchpauze kan uw kind overblijven. In de schoolvakanties en op ADV- en studiedagen is er geen overblijven.
Mocht uw kind een opgegeven dag niet gebruiken, dan verzoeken wij u dit vóór 10:00 uur door te geven via: http://kober.flexkids.nl.

 

Vragen en aan- en/of afmeldingen

Voor meer informatie of het opgeven als vrijwilliger kunt u contact opnemen met overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator is bereikbaar tijdens overblijftijden op school of via e-mail: kbsdegriffioen_overblijven@inos.nl Of bel of mail Kober kinderlunch: (076) 504 56 12 of serviceteam@kober.nl