Ouderraad

Wat doen wij?

De ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en school en heeft als doel te ondersteunen en adviseren bij de organisatie van diverse activiteiten behoeve van de leerlingen. De ouderraad organiseert en begeleidt, vaak in samenwerking met de leerkrachten, een aantal activiteiten. Jaarlijks komt de OR ongeveer zes keer bij elkaar om de activiteiten te bespreken, een lid van de MR woont deze vergaderingen bij. Verder komen de verschillende commissies, bestaande uit leden van de OR en van het schoolteam, bij elkaar om de voorbereiding van activiteiten te bespreken en uit te voeren. Hierbij valt te denken aan Griffioendag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, voorleeswedstrijd, voorleesontbijt, afscheid groep 8, sportdag, etc. De OR levert meestal een financiële bijdrage en vaak ook verschillende hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.
Ook brengt de ouderraad, gevraagd of uit eigen beweging, advies uit aan school en de MR over aangelegenheden die de ouders aangaan.

Lees hier het jaarverslag van 2020-2021!

Hoe betaalt u de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage van de ouderraad voor schooljaar 2021-2022 bedraagt €18,- per kind. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage voor de ouderraad verloopt via een betaallink van  WIS Collect, het systeem dat ook door de Griffioen gebruikt wordt voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp groep 8. U ontvangt t.z.t. de betaallink per mail.

Wie zijn zij?

De Ouderraad bestaat uit minimaal 6 ouders van leerlingen van Basisschool de Griffioen. In schooljaar 2020-2021 is de OR als volgt samengesteld: 

Dagelijks bestuur OR:

 • Voorzitter: Natalie van Poppel
 • Penningmeester: Veerle Hagen en Elise Vissers
 • Secretaris: Sandra Stoffelen en Tanja Crul

OR-leden:

 • Inge Schillemans
 • Mira Oostvogels
 • Monique Machielsen
 • Marjolein Janssen
 • Christel Hellemons
 • Mira Gorris
 • Karin Janssen

Waar vindt u ons?

De OR is te bereiken via kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl. Er hangt naast de deur van de lerarenkamer de OR-brievenbus. Deze brievenbus is uiteraard bedoeld voor post aan de OR en dient tevens als ideeënbus. Alle leuke, goede en nuttige ideeën zijn van harte welkom. De eerste nieuwsbrief van de ouderraad in het schooljaar 2021-2022 vindt u later hier.

Notulen

Wanneer vergadert de ouderraad?

Wij vergaderen in het schooljaar 2020-2021 op de volgende data:

 • maandag 27 september 2021 (ALV)
 • woensdag 17 november 2021
 • woensdag 19 januari 2022
 • donderdag 10 maart 2022
 • maandag 16 mei 2022
 • dinsdag 28 juni 2022