Ouderraad

Wat doen wij?

De ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders, de Medezeggenschapsraad en school en heeft als doel te ondersteunen en adviseren bij de organisatie van diverse activiteiten behoeve van de leerlingen. De ouderraad organiseert en begeleidt, vaak in samenwerking met de leerkrachten, een aantal activiteiten. Jaarlijks komt de OR ongeveer zes keer bij elkaar om de activiteiten te bespreken, een lid van de MR woont deze vergaderingen bij. Verder komen de verschillende commissies, bestaande uit leden van de OR en van het schoolteam, bij elkaar om de voorbereiding van activiteiten te bespreken en uit te voeren. Hierbij valt te denken aan Griffioendag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, voorleeswedstrijd, voorleesontbijt, afscheid groep 8, sportdag, Bewaarde Land, Prehistorisch dorp etc. De OR levert meestal een financiële bijdrage en vaak ook verschillende hand- en spandiensten tijdens de activiteiten.

Ook brengt de ouderraad,  gevraagd of uit eigen beweging, advies uit aan school en de MR over aangelegenheden die de ouders aangaan.

Bekijk hier het jaarverslag van 2018-2019

 

Hoe betaalt u de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 bedraagt €18,- per kind. Dit bedrag kan worden overgemaakt op IBAN NL72RABO0142580708  ten name van “Ouderraad De Griffioen”, graag met vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren). Gedurende het schooljaar wordt er, indien noodzakelijk, een reminder gestuurd mocht de vrijwillige ouderbijdrage onverhoopt niet ontvangen zijn.

 

Wie zijn zij?

De Ouderraad bestaat uit minimaal 6 ouders van leerlingen van Basisschool de Griffioen. In schooljaar 2019-2020 is de OR als volgt samengesteld:

 • Voorzitter: Maaike Dikmans
 • Penningmeester: Veerle Hagen en Elise Vissers
 • Secretaris: Secretaris: Audrey Damen en Tanja Crul
 • Jolanda van Beek
 • Daniëlla Noordman
 • Marjolein Janssen
 • Mira Oostvogels
 • Chantal Wijnen
 • Sandra Stoffelen
 • Monique Machielsen

Waar vindt u ons?

De OR is te bereiken via kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl. Er hangt naast de deur van de lerarenkamer de OR-brievenbus. Deze brievenbus is uiteraard bedoeld voor post aan de OR en dient tevens als ideeënbus. Alle leuke, goede en nuttige ideeën zijn van harte welkom. De eerste nieuwsbrief van de ouderraad vindt u hier.

Notulen

Wanneer vergadert de ouderraad?

Wij vergaderen in het schooljaar 2019-2020 op de volgende data:

 • maandag 23 september 2019 (ALV)
 • dinsdag 19 november 2019
 • woensdag 15 januari 2020
 • donderdag 12 maart 2020
 • maandag 11 mei 2020
 • dinsdag 23 juni 2020