Aanmelden nieuwe leerlingen

Als ouder(s) of verzorger(s) wilt u een school uitkiezen die bij uw kind past. Er zijn veel zaken die hierbij een rol spelen: De vorm van het onderwijs, de visie van een school, de sfeer, de afstand, de resultaten en nog veel meer. Het is een bewuste keuze. Op onze website kunt u al veel informatie vinden over Basisschool De Griffioen maar een kijkje in de school en een gesprek geeft u wellicht een completer beeld.

Wanneer u meer wilt weten over onze school kunt u een afspraak maken voor een rondleiding zodat u meer te weten komt over onze school en even ‘sfeer’ kunt proeven. 

Wanneer en hoe meld ik mijn kind aan?

Als Ouders / verzorgers waarvan het kind voor het eerst naar de basisschool gaat is het aan te bevelen om hem/haar rond het derde levensjaar aan te melden. Mocht u onverhoopt later zijn met inschrijven, dan is dit geen probleem.

Wanneer u voor het eerst een kind bij ons op school wilt aanmelden kunt u naar Basisschool De Griffioen bellen (076 – 5412948) en een afspraak maken voor een gesprek en rondleiding. U ontvangt bij deze rondleiding het inschrijfformulier. Bent u al bekend met onze school? Dan kunt u het inschrijfformulier (incl. bijlagen) vinden onder het kopje ‘documenten en links’ en op school inleveren.

Als het gaat om ene verhuizing naar een andere school is het handig om tijdig aan te melden. Zo heeft u de tijd om samen met uw kind kennis te komen maken en kan de overdracht van de papieren van de school die verlaten wordt plaatsvinden, voordat uw kind bij ons op school komt. Wanneer u uw zoon of dochter bij ons inschrijft dient u dat door te geven aan de ‘oude’ basisschool.

Wanneer u al kinderen bij ons op school heeft, kunt u op school een aanmeldformulier ophalen en dit invullen volgens de aanwijzingen die daarop staan.

Het verloop van de inschrijving:

  • Het ingevulde aanmeldformulier kunt u (samen met een kopie van het paspoort / ID bewijs van uw kind) opsturen naar onze school. De gegevens van onze school vindt u onder de tab ‘contact’. Het is natuurlijk ook mogelijk om het formulier op school af te geven. Wanneer u uw kind heeft ingeschreven is dit in principe definitief.
  • Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging van de toekomstige leerkracht voor een intakegespreken en de data van dagdelen waarop uw zoon of dochter kan komen wennen. Mocht dit onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende leerkracht. In principe werken we met 5 wenochtenden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind.
  • De informatie van een eventuele voorschoolse instelling waar uw kind ingeschreven is geweest ontvangen wij via het kinderdagverblijf/peuter- speelzaal/voorschool wanneer u daarvoor toestemming gegeven heeft.
  • De dag waarop een vierjarige volledig start is de eerstvolgende schooldag na de vierde verjaardag. Hierop is een uitzondering voor kinderen die in de periode van 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar worden. In die tijd ronden we het schooljaar af. Dit is niet gunstig voor de gewenningsperiode van uw kind. Deze jongens en meisjes starten direct na de zomervakantie in hun nieuwe groep. Ze mogen voor de zomervakantie wel even kennis komen maken. U ontvangt hierover bericht.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de school. Wij hopen u welkom te mogen heten op Basisschool De Griffioen!