Contacten ouders school

 

Een goede samenwerking tussen u en de school is erg belangrijk, want als uw kind zich thuis goed voelt, leert uw kind op school beter. Maar ook als uw kind zich op school prettig voelt, voelt hij of zij zich thuis fijner. De school werkt daarom graag met u samen. Hoe? In de eerste plaats door te zorgen voor goed onderwijs, daar heeft uw kind recht op. Aan de Gouden Driehoek hechten we veel waarde:

U kunt de school ook helpen; Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw kind goed gezond is. Maar ook dat u thuis aandacht besteedt aan uw kind. Na een lange schooldag is uw kind vaak moe. Maar uw kind heeft ook veel te vertellen. U kunt uw kind helpen door te luisteren naar de verhalen over school en vragen te stellen. Zorg er ook voor dat uw kind na een schooldag goed kan uitrusten. Een dagje school is voor uw kind vaak net zo vermoeiend als uw eigen dagtaak. Veel tv-kijken en laat naar bed gaan is bijvoorbeeld niet goed voor uw kind. Uw kind kan dan op school minder goed leren.

Wij vinden het belangrijk dat de contacten met de ouders goed en vlot verlopen. Het komt de kinderen ten goede dat zowel de ouders als de leerkrachten op de hoogte zijn als er zich op een of ander gebied een probleem voordoet. U kunt altijd bij de leerkracht van uw kind terecht. Mocht het probleem van dusdanige aard of omvang zijn, dat u er zelf moeilijk of geen oplossing voor vindt, brengen wij u in contact met het Centrum Jeugd. Zij kunnen u helpen bij het vinden van het juiste hulptraject. U kunt indien nodig ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van onze school. Dit zijn Karin Bon en Geert Wolfs. De contactlijn is op onze school kort. Ouders van jonge kinderen begeleiden elke dag hun kind naar school. Bij de oudere leerlingen is dit niet meer het geval, maar een afspraak met de leerkracht is zo gemaakt.

Soms roept het onderwijs aan uw kind of de gang van zaken op school vragen op. In eerste instantie kunt u die het beste voorleggen aan de leerkracht van uw kind, liefst na 15.30 uur. Er is dan meer tijd voor een gesprek dan bij aanvang van de lessen. Voor uitgebreidere kwesties kunt u beter een afspraak maken. Als uw vraag niet voldoende beantwoord wordt, of u komt er met de leerkracht van uw kind niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met de teamcoördinator of directeur. Zo nodig kunt u ook altijd iemand van de Medezeggenschapsraad (MR) benaderen.

Verder willen wij u graag in de Nieuwsbrief informeren over actuele zaken die net voorbij zijn of nog gaan komen. Deze digitale Nieuwsbrief verschijnt donderdag, eens in de twee weken.