Scholen op de kaart

Op de site scholenopdekaart.nl vind je veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen en kan je scholen vergelijken. Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.

Alle cijfermatige informatie over scholen is verzameld in één systeem. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De PO-Raad en de VO-raad ontwikkelen het systeem in samenspraak met de scholen en de besturen.

Basisschool De Griffioen gebruikt de scholenopdekaart.nl in de communicatie met ouders en de Inspectie van het Onderwijs. Zo wordt de schoolgids van schooljaar 2018-2019 verzorgd met behulp van de data van scholenopdekaart.nl.