Ouders

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk voor onze schoolorganisatie en voor goed onderwijs.
Wij proberen dit op Basisschool De Griffioen op verschillende manieren te realiseren.
Wij doen dit door:

  • de ouders in staat te stellen zich uitgebreid te laten informeren over de ontwikkeling van hun kind(eren);
  • het organiseren van informatieavonden;
  • het verspreiden van de tweewekelijkse Nieuwsbrief;
  • het organiseren van verschillende buitenschoolse activiteiten, waardoor ouders op informele wijze in contact met de leerkrachten en de school kunnen komen;
  • de ouders deel te laten nemen aan verschillende activiteiten op school, expressiemiddagen, toneel- en museumbezoek;
  • contacten met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken;
  • contacten met de oudervereniging voor schoolactiviteiten en –vieringen.