Schooltijden

De schooltijden voor de school zijn:

08.45 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur. Op woensdagmiddag zijn de kinderen vrij.

Alle kinderen zijn altijd gezamenlijk op school, d.w.z. kinderen uit de kleuter-, of onderbouw hebben geen extra vrije (mid)dagen, uitgezonderd enkele toetsmomenten in de kleutergroepen voor de kinderen van groep 1 of groep 2.

De deuren gaan open om 08.40 en 13.10 uur. Ouders van nieuwe kleuters mogen hun kinderen de eerste 3 weken naar binnen brengen. Na deze 3 weken is het fijn als de kinderen zelfstandig naar binnen komen.

Kinderen mogen ’s middags niet vóór 13.00 uur op school komen, dit om de overblijvers rustig te laten spelen. Wie te vroeg komt, heeft vóór 13.00 uur ook geen toegang tot de speelplaats.