Schoolorganisatie

De schoolleiding is in handen van de directeur. In de praktijk is er nauw overleg tussen de drie vertegenwoordigers van de teams, drie teamcoördinatoren, en de directeur. De drie teams bestaan uit de Onderbouw (5 kleutergroepen en 3 groepen 3 en ‘Onderstebovenklas’), de Middenbouw (de groepen 4 en 5 en de ‘Onderstebovenklas’), en de Bovenbouw (de groepen 6, 7 en 8 en de  ‘Onderstebovenklas’).

Alle scholen van onze Stichting INOS zijn gericht op het werken met zelfsturende en zelfverantwoordelijke teams. Dat wil zeggen dat onze 3 teams voor een groot aantal zaken zelfsturend en zelfverantwoordelijk zijn. De leerkrachten maken in overleg zelf keuzes waarop zij het onderwijs aan de kinderen zo goed en effectief mogelijk kunnen inrichten. De zelfverantwoordelijke teams worden gecoördineerd door een teamcoördinator.

In het overleg tussen directeur en teamcoördinatoren wordt toezicht gehouden op het behoud van de doorgaande lijnen.

De teamcoördinatoren coördineren het samenwerken in de verschillende bouwen. In het  overleg tussen directeur en teamcoördinatoren worden het dagelijkse werk besproken en wordt beleid opgesteld volgens een vaste procedure, waarbij alle teamleden worden betrokken en wordt de organisatie van alle activiteiten in de school op elkaar afgestemd.

Naast teamvergaderingen zijn er bouwvergaderingen, parallelvergaderingen, commissievergaderingen en leerling-besprekingen om iedereen zo goed mogelijk te informeren en alle collega’s bij alles te betrekken.