Onze Visie

‘De Griffioen’ is een gezellige dorpsschool. We willen een school zijn waar kinderen zich op de eerste plaats vooral prettig en thuis voelen. Dit is de basis is voor goede leerprestaties.

De taak van een school is het geven van goed onderwijs. Maar wij willen dit doen in breed perspectief. We willen ons niet alleen bezighouden met kennisoverdracht, maar werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen.

Het is vanzelfsprekend dat ouders voor de opvoeding van hun kind belangrijker zijn dan de school, maar ook de school heeft een pedagogische taak. Voor ons is opvoeden: “Een kind begeleiden tot een verantwoordelijke, zelfstandige volwassene die de snel veranderende maatschappij waarin hij/zij leeft kritisch kan bekijken, er zich in kan handhaven en er een bijdrage aan kan leveren”. We besteden dan ook aandacht aan de sociale, creatieve, lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de kinderen en aan de ontwikkeling van hun zelfstandigheid.

Als uitgangspunt werken we met een leerstofjaarklassensysteem. Hierbij zitten alle kinderen van ongeveer eenzelfde leeftijd in hetzelfde leerjaar. Deze manier van werken heeft een groot rendement. Door adaptief onderwijs proberen we de leeromstandigheden van kinderen zo optimaal mogelijk te maken. We differentiëren in instructie (de uitleg aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen), in verwerking (meer of minder stof) en in tijd. Door het invoeren van momenten van ‘zelfstandig werken’ creëren we de tijd die daarvoor nodig is.