Cultuurbeleid

Op onze school worden verschillende activiteiten georganiseerd door De Ontdekking. Bijv. bezoek Grote kerk, stadsarchief, Chassébezoek, theaterlessen of bibliotheek bezoek. In de gemeente Breda is het aanbod van de cultuureducatieve activiteiten voor het basisonderwijs samengevat in De Ontdekking.

Bijna alle Bredase basisscholen volgen jaarlijks het programma van De Ontdekking. Ze volgen een historische speurtocht in de Grote Kerk, voeren opdrachten uit in de wijkbibliotheek, krijgen les van een dansdocent op hun school, proberen na instructie een animatiefilm in elkaar te zetten, of bereiden zich voor op een uitstapje naar een grote theatervoorstelling. Bredase instellingen op het gebied van cultuur leveren samen met het Noord­Brabantse Instituut voor School en Kunst (afgekort als BISK) op verschillende manieren hun bijdrage aan deze cultuureducatie voor het basisonderwijs.

Alle grote door Breda (gedeeltelijk) gesubsidieerde culturele instellingen werken samen met het Bisk in De Ontdekking: Chassé Theater, Breda’s Museum, Bibliotheek Breda, De Nieuwe Veste, Stadsarchief Breda, Grote Kerk, De Stilte en SBK-Kunstuitleen Breda.

Basisschool De Griffioen heeft gekozen voor de Grote Ontdekking waar ook het Bisk-kunstmenu bij hoort. Het programma is evenwichtig verdeeld over de jaargroepen in het basisonderwijs. Voor het vervoer van en naar locaties kan een enkele keer een beroep worden gedaan op gratis busvervoer. De kosten van de Ontdekking worden voor het grootste deel betaald door de gemeente Breda en de Bredase culturele instellingen en door bijdragen van de school op basis van het aantal leerlingen. Daarnaast levert het Ministerie van OC&W een bijdrage.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangen de deelnemende scholen en instellingen het programmaboekje en het bijbehorende rooster. In het boekje wordt de inhoud van het programma uitgebreid omschreven.