Welkom bij De Griffioen

‘De Griffioen’ is een gezellige dorpsschool. We willen een school zijn waar kinderen zich op de eerste plaats vooral prettig en thuis voelen. Dit is de basis is voor goede leerprestaties.

De taak van een school is het geven van goed onderwijs. Wij willen dit doen in breed perspectief. We willen ons niet alleen bezighouden met kennisoverdracht: we werken aan de totale ontwikkeling van de kinderen.

Oudervereniging

De ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders, de Medezeggenschapsraad en school en heeft als doel te ondersteunen en adviseren bij de organisatie van diverse activiteiten behoeve van de leerlingen.

Lees verder

Verkeersveiligheid

Kinderen zijn soms onvoorspelbaar en onberekenbaar, ook in het verkeer. Zonder ogenschijnlijke aanleiding vliegen ze zonder te kijken de straat over. Onbegrijpelijk zult u denken, maar zeker te verklaren. 

Lees verder

Aandacht voor cultuur

Op de schoolkalender ziet u verschillende activiteiten staan die georganiseerd worden door De Ontdekking. Bijv. bezoek Grote kerk, stadsarchief, Chassébezoek, theaterlessen of bibliotheek bezoek.

Lees verder

Geïnteresseerd in onze school?

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij maken graag tijd voor u.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 5

De herfstvakantie ligt alweer achter ons en in de groepen worden herfstprojecten volgende week afgesloten. Op school zijn we dit schooljaar begonnen met projecten vanuit Topondernemers. In de groepen 5 tot en met 8 wordt er in alle groepen mee gewerkt…. Lees verder

Nieuwsbrief 4

Het is bijna herfstvakantie, nog een dag wachten. Deze vrijdag zullen we de Kinderboekenweek afsluiten. Er zal op deze laatste dag van deze periode veel gegriezeld worden op De Griffioen. We houden ons hart vast! In de Boekenweek hebben alle leerlingen mogen genieten van de nieuwe boeken die aangekocht zijn door de school … Lees verder

Nieuwsbrief 3

De start van de maand oktober is op scholen altijd bijzonder. Deze maand begint altijd met dierendag. De dag waarop de leerlingen van de groepen 1 tot en 4 een knuffeldier mee naar school mogen nemen… Lees verder

Klik hier voor de cjg-flyer